Payla - پايلا - İran fars rejimi,Azərbaycan qarşı yinə Erməniləri silahlandırıb , qudurdur http://payla.azerblog.com/story.php?title=iran-fars-rejimiaz%C9%99rbaycan-qarsi-yin%C9%99-erm%C9%99nil%C9%99ri-silahlandirib-qudurdur OğuzTV:Sarkisyani Tehrana ,fars molla rejiminin müdafiə naziri H.Ə Dehaqan dəvət edib. Fars molla rejiminin nazirinin bu dəvətinin əsas məqsədi iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığı gücləndirmək  olub.Belə çıxır ki 2017 ci ildə Quzey Azərbaycan əleyhinə iki işğalçı ölkə İran və Ermənistan müttəfiqliyi dahada dərinləşir.İşğalçı ermənistan müdafiə naziri Vigen Sarkisyan fars rejimin ... Thu, 02 Feb 2017 22:40:17 EST en